CareSing helpt je met de zorglevering!

Onze front office diensten zorgen ervoor dat jij je kunt focussen op het leveren van de zorg.

Frontoffice op een rij: hier bieden wij oplossingen voor

Zorgverlening: direct contact met de cliënten, zorgprofessionals, mantelzorgers ed.
Het onderhouden van de lokale keten
Overlegt met de zorgverzekeraars over zorg gerelateerde zaken
Planning en route indeling
Centrale schakel tussen de client en de zorgverlener
Indicaties

Wij richten in ons ECD jouw administratie in, zodat jij daarna aan de slag kunt met het invoeren van jouw cliënten, de planning kunt maken en de focus kunt leggen op de zorgverlening. Je krijgt direct toegang tot een professionele zorginrichting. Onze zorg administratie bestaat uit twee delen, te weten:
1. De backoffice (windows-kant);
2. Het ECD (web-kant).

We leggen beide uit. In de backoffice richten wij de administratieve zaken van jouw zorgorganisatie in. Dit is volledig afhankelijk van of je wel of niet gecontracteerd bent met zorgverzekeraars of zorgkantoren. Ook de financiering is hierbij van belang, zoals gaat het om PGB, ongecontracteerd, particulier etc. Kortom wij maken een analyse en de inrichting wordt voor jou gedaan.
Na de inrichting zullen de informatie beschikbaar worden gesteld aan betrokkene. De declaratie proces is hiermee afgerond en gereed gebracht tot declaraties.

Het ECD:
Dit is een onderdeel dat minder zwaar is en de zorgmedewerkers werken dagelijks via hun devices met het ECD. Hier wordt het volgende gedaan:
• Planning;
• De zorgrapportages;
• Incidenten registratie (MIC/MIM);
• Alerts;
• Zorgplan opgesteld;
• Communicatie onderling;
• Uren verantwoording (middels dagstaten)
• Etc.

Samen bepalen wij welke diensten er afgenomen worden en welke diensten wij voor jou moeten uitvoeren.

In de regel zullen wij voor de controle van de geleverde zorg dragen. Wij bezitten over de juiste kennis om aan de gestelde voorwaarden van zorgverzekeraars en zorgkantoren te kunnen voldoen. Echter is het dan wel belangrijk dat als hier verbeterpunten zijn, deze dan ook conform onze richtlijnen worden uitgevoerd. Anders kan dit vervelende consequenties met zich meebrengen bij een controle.

 
Alle medewerkers, krijgen voordat zij beginnen te werken in het ECD, een training zodat zij weten hoe zij hierin moeten werken.

Periodiek zullen er trainingen en bijscholingen worden gegeven. Men kan hier tegen gereduceerde tarieven aan deelnemen, op vrijwillige basis.

In de frontoffice kun je je dus volledig bezighouden met de zorgverlening. Jouw cliënten en medewerkers krijgen alle aandacht die zij behoren te krijgen.

Modulair zijn er nog een aantal zaken die bijdragen tot een succesvolle samenwerking.
Alle systemen zijn bij ons volledig digitaal en overal toegankelijk. Jij beschikt steeds over een optimale kennis en inzage van jouw organisatie, zonder dat je de kennis of de investering hoeft te doen. Met het onderhoud van de systemen hoef je je ook niet bezig te houden. Dit doen wij allemaal en ontzorgen jou hierin.

In dit kader noemen wij de volgende dienstverleningen op.

Dienstverleningen

Postverkeer in Afas:
Wij hebben een ERP omgeving die per administratie volledig ingericht kan worden. Ook hebben wij de deskundigheid om het onderhoud van het systeem voor jou te doen.
Al u postverkeer wordt centraal in gescand en u kunt dit door u gewenste tijdstipt de vragen beantwoorden en afhandelen. Wij bouwen voor u een workflow met de acties die u relevant vindt.
Jouw postverkeer kan ingescand worden en is dan digitaal geregistreerd. Aan het postverkeer kan een eigen workflow gehangen worden, die op jouw organisatie van toepassing is. Zo liggen de verantwoordelijkheden op de juiste plek binnen de organisatie en is het allemaal goed te overzien. Zo kan er nooit meer iets kwijtraken of over het hoofd worden gezien. De volgende dienstverleningen zouden wij kunnen bieden in Afas:
1. CRM;
2. HRM, met verloning;
3. Financiële administratie;
4. Insite, postverkeer afhandelingen.

In sommige gevallen zouden wij ook op deeltijd basis een secretaresse kunnen leveren. Dit is nog altijd vele malen gunstiger dan dat u zelfs iemand in dienst moet nemen.

Telefoonverkeer:
Met onze ICT-infrastructuur kun je volledig 24/7 bereikbaar zijn. Je kunt zelf beslissen op welke wijze jouw zorgorganisatie bereikbaar moet zijn. Het telefoonverkeer wordt volledig geautomatiseerd via een telefooncentrale. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden extern alleen een vast telefoonnummer te tonen die doorgeschakeld staat naar een mobiele telefoon. Hier zit ook meteen een voicemailinrichting aan vast. Onze telefooncentrale biedt uitgebreide mogelijkheden en is zeer flexibel. Wij kunnen zeer geavanceerde belplannen maken.
Regionale verspreiding:
Wij willen graag een landelijke bezetting op een twee cijferige postcode realiseren. Dit betekent dat wij de selectie hierop zullen baseren.

Wij kunnen jouw aanvraag alleen in behandeling nemen als jij de intakelijst volledig hebt ingevuld en naar ons heeft verzonden.
Mocht je nog andere informatie willen dan kunt je dit op onze website nalezen of contact met ons opnemen.

Email en Cloud:
Ook kunnen wij jouw e-mail volledig inrichten. Wij verzorgen de inrichting en onderhoud. De data kunnen in de Cloud komen, waardoor je altijd een back-up hebt en veilig kunt werken.

Wij kunnen voor jou als een gevestigde zorg coöperatie veel werkzaamheden uit handen nemen. Jij hoeft je alleen bezig te houden met de zorgverlening waar jij goed in bent. De rest kunnen wij voor jou of namens jou organiseren.

Onze voorwaarde voor een samenwerking:

Omdat dit een zeer zorgvuldige en grondige aanpak nodig heeft zijn wij erg selectief wie wij toelaten in onze coöperatie. Er is een ballotagecommissie ingesteld om de toelating te beoordelen. De toelating is gebaseerd op een geografische toewijzing van diverse postcodegebieden. Wij willen niet te veel zorgverleners in een postcodegebied hebben. Daarnaast stellen wij eisen aan de personele invulling. De medewerkers dienen gekwalificeerd en bekwaam te zijn, volgens onze standaarden.

Het maakt voor ons niet uit of jij als zelfstandige zorgverlener of als zorgorganisatie met meerdere personeelsleden aansluit. De voorwaarden zijn hetzelfde.

Door de ballotagecommissie word jij beoordeeld voor een eventuele toelating. Hier komen ook de modulaire dienstverleningen bij met de daarbij behorende tariferingen.

Als jij niet gecontracteerd bent, zullen wij met de ongecontracteerd tarieven werken. In sommige gevallen kun je gebruik maken van een collega lid zorgorganisatie, mits er hiervoor ruimte is. Dit zal gepaard gaan met marge inleveringen.